Just nu:

Inga lägenheter till salu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                          

FlyttfågelHus

 

 

 

 

 

Innan Du säljer

Några tips inför en försäljning av en Din bostadsrätt i Brf Delfinen.

Det finns en hel del att tänka på när du ska sälja din bostadsrätt. Här är några saker att beakta för att undvika problem senare.

Din uppgift är att hitta rätt köpare
Tänk på att föreningens styrelse måste godkänna en köpare som ny medlem för att försäljningen ska kunna genomföras. Föreningen tar ekonomiska upplysningar på tänkt köpare.

Mäklare eller sälja själv?
Vem som helst har rätt att sälja sin bostad på egen hand och ev. ta hjälp av en bank vid kontraktsskrivning.

Varför väljer ändå de allra flesta, tre av fyra, att betala för att få mäklarhjälp?

Skälen varierar förstås. Mäklarna talar gärna om att de behövs för att hitta rätt köpare, vilket i klartext betyder att de får ut högre pris än en privat säljare. Säljaren däremot tänker mer på allt besvär, som han eller hon gärna avstår några procent av försäljningspriset för att slippa.

Om mäklare faktiskt alltid får ut högre priser må vara osagt. Men helt klart har de bättre möjligheter att marknadsföra objekt, i synnerhet på nätet, som är viktigt för bostadssökande.

Registrering krävs
När mäklare anlitas bör säljaren kontrollera att hon eller han är registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Det betyder att mäklaren har behövlig utbildning och ansvarsförsäkring. Fastighetsmäklarnämn­den prövar också anmälningar som görs mot mäklarna och varnar dem de anser ha felat.

Lokalkännedom viktig Innan man väljer mäklare bör man tala med flera. Utöver allmänt och personligt förtroende, ersättning och kompetens kan man tänka på att spekulanter uppskattar lokalkännedom. Samt göra klart för sig vad man själv tycker är viktigast.

Lägenhetsförteckning
Du kan begära ett utdrag ur lägenhetsförteckningen där alla uppgifter finns om din lägenhet. Utdraget kan ge köparen svar på många frågor.

Köpeavtal
Ett köpeavtal måste vara skriftligt och undertecknas av både köparen och säljaren. Det ska tydligt framgå vilken lägenhet som avses och vilken köpesumman är. Eftersom bostadsrätter räknas som lös egendom och saknar taxeringsvärden måste priset motsvara marknadsvärdet. Det kan annars betraktas som gåva.

Undersökningsplikt/upplysningsplikt
Köparen har undersökningsplikt, men det innebär inte automatiskt att du går fri från ansvar för fel och brister. Det räcker inte med att sälja "i befintligt skick" för att du ska bli friskriven från eventuella fel och brister. Som säljare har du gentemot din tilltänkta köpare en upplysningsplikt om de fel och brister du känner till samt informera om det finns bygglovshandlingar på lägenheten.

Boendemapp
Till lägenheten finns en "Boendemapp" -glöm inte att lämna kvar den i lägenheten till den nya ägaren.

Styrelsen hjälper gärna till med övriga tips vid en försäljning.


Omhändertagna cyklar

De cyklar som föreningen omhändertog i höstas har lämnats över till Fryshuset som skall använda dem i sin undervisning av blivande cykelreparatörer.

 

 

 

 

 

Hundar och katter

...måste vara kopplade inom bostadsområdet och får givetvis inte heller rastas inom området. Det finns människor som är allergiska och andra som är rädda för djuren. Det luktar inte heller så gott runt de platser katter användar som toalett.

 

 

Installera fläkt i kök eller badrum.

Om du skall installera en ny fläkt i kök eller badrum vill vi påminna om att du inte får installera fläkt med motor eftersom det slår ut det ventilationssystem som finns. Det kan innebära att matos m m sprids in i alla andra lägenheter i huset. Är du osäker? Kontakta någon i styrelsen.

 

 

HSB-logo HSB servicekontor

Kommunvapen Kommunens servicekontor

Copyright © 2014 Brf Delfinen - Powered by C²MS